B - 9. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-01-22)  CPDL #62475:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-01-22).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - 9. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Plesejte Bohu, který nám pomáhá.

Zanotujte píseň, udeřte na buben,
- na líbezně zvučící citeru a harfu.
- Zadujte do trub v den novoluní,
- v den úplňku, v čas našeho svátku.
Odp.
Takový je příkaz v Izraeli,
- je to zákon Jakubova Boha.
- Nařízení, které dal Josefovi,
- když se postavil proti egyptské zemi.
Odp.
Slyšel jsem neznámý mně hlas:
- "Zbavil jsem jeho šíji břemena,
- z jeho rukou jsem vzal koš robotníka.
- V soužení jsi volal, a osvobodil jsem tě.
Odp.
Nesmíš mít boha jiného,
- nesmíš se klanět bohu cizímu!
- Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
- já jsem tě vyvedl z egyptské země."
Odp.