B - Ježíše Krista Krále (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-03-25)  CPDL #63737:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-03-25).   Score information: A4, 1 page, 21 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich.

General Information

Title: B - Ježíše Krista Krále
Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Hospodin kraluje, oděl se velebností.
Hospodin kraluje, oděl se velebností,
- oděl se Hospodin, opásal se mocí.
Odp.
 Dal světu základ,
- že nezakolísá.
- Pevný je trůn tvůj od pradávna,
- jsi od věčnosti.
Odp.
 Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé,
- tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.
Odp.