Blåsen nu alla (Carl Michael Bellman)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2004-06-30)  CPDL #07389:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2004-06-30).   Score information: A4, 9 pages, 434 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Arranged by Eva Toller. All files are available on http://www.evatoller.se/main_mixed_titles_A-D.html (Midi files available for each part.)

General Information

Title: Blåsen nu alla
Composer: Carl Michael Bellman

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularPartsong

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

  • Swedish.png Swedish text and English.png English translation available at Eva Toller's Website (translation by Eva Toller).

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Blåsen nu alla,
hör böljorna svalla,
åskan går.
Venus vill befalla,
där Neptun rår.
Simmen tritoner,
och sjungen miljoner
Fröjas lov;
svaren postiljoner
i Neptuns hov!
Se Venus i sin prakt!
Kring henne hålla vakt
änglar, delfiner, sefirer och Pafos' hela makt;
vattunymfer plaska kring
i ring.

Fåglarna titta,
och fiskarna spritta
ur sitt rum:
gastarna de sitta
på havets skum.
Vädrena susa,
sig böljorna krusa,
bugna ner;
skyarna bli ljusa,
och solen ler.
Venus på fältet är,
snäckan som henne bär,
sirad med vimplar och blomster, den gula vassen skär;
en triton med solhatt stor
nu ror.

Dån hörs från logen,
och säden fullmogen
blixtrar nu;
göken gal i skogen
så matt kuku.
Kråka och vipa
nu näbbarna slipa,
flyga snällt;
Pan han tar sin pipa
och blåser gällt.
hjortarna stångas, slåss;
älgarna fly som bloss.
Glimmande, simmande, Venus hon lämnar sin kaross,
går in i Palemons tjäll
ikväll.

Venus du täcka,
fritt lämna din snäcka
vid vår strand;
lustan sku vi väcka
med glas i hand.
Ack, mina vänner,
var en av er känner
mina drag.
Blåsen, goda männer,
valthornen tag!
Du Ulla Winblad kåt,
gunga i roddarbåt!
Du är vår Venus; mamseller, gesäller gör din ståt.
Stig i land på Pafos' ö,
min mö!

Om denna parken
rår kärleksmonarken
och en kung;
Djurgåln heter marken;
stöt valthorn, sjung!
Sjung till exempel
om Fröjas små tempel
som här stå
med uråldrig stämpel
och mossa på!
Sjung här om jungfrumord,
om hur en brud blir gjord,
hur under valthorn hon kämpar och spritter på ett bord.
Ulla Winblad, ingen skymf,
min nymf.

Nig nu och buga,
träd in i min stuga,
dansa om!
Fröjas barn ä sluga;
kom, Ulla, kom!
Hör du ej suset?
si värden i huset
Fader Berg;
valthornet och kruset
ge gubben färg.
Djurgårdsherdinna snäll,
här är Palemons tjäll;
här ser du herdar, som ragla båd' morgon, middag, kväll,
herdar utan lamm och får.
Gutår!

Blås, musikanter,
för Ulla galanter
och förnäm!
Skira engageanter
och diadem!
Putsa chignonen
och sväng roberonden
vid och stor!
Blåsen i portgången
ett ståtligt kor!
Dyrka Cupidos namn;
öppna din varma famn;
pusta och flåsa och flämta och blekna som en hamn!
Hjärtat klappar, pulsen går,
han slår.

Sjungom nu alla!
Lät kärlek befalla
våra liv;
lät oss spelmän kalla
till tidsfördriv;
svalkom vår tunga,
och låtom oss sjunga
glädjesång;
dansa, gamla, unga,
nu på en gång!
Nymfer och friskt kalas,
vällust i blod och glas,
sömniga ögon, friskt hjärta, fioler, sång och bas
var Epistel innebär
och lär.