Božské Jezulátko (Vojtěch Ulrich)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2016-12-30)  CPDL #42444:         
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-12-30).   Score information: A4, 1 page, 260 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Božské Jezulátko
Composer: Vojtěch Ulrich
Lyricist: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 2vv   Voicing: SA
Genre: SacredSacred song

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 2011
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Božské Jezulátko,
 spanilé Děťátko,
 v jesličky vložené,
 v plenky zabalené,
 smiluj se nad námi.
2. Božské Jezulátko,
 líbezné poupátko,
 svatý Boží Synu,
 odpusť naši vinu,
 smiluj se nad námi.
3. Božské Jezulátko,
 krásné nemluvňátko,
 v naše srdce vejdi
 a v nich místo najdi,
 zůstaň stale s námi.