C - 14. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2022-06-25)  CPDL #69803:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2022-06-25).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - 14. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: Solo voice or SATB
Genre: SacredResponsorial Psalm for OT 14 C

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Jásejte Bohu, všechny země!
Jásejte Bohu, všechny země,
- opěvujte slávu jeho jména,
- vzdejte mu velkolepou chválu!
- Řekněte Bohu: Jak úžasná jsou tvá díla!
Odp.
Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá,
- nechť opěvuje tvé jméno.
- Pojďte a pozorujte Boží skutky:
- podivuhodně jednal s lidmi!
Odp.
Moře proměnil v souš,
- suchou nohou přešli řeku,
- proto se radujme v Bohu!
- Vládne svou mocí navěky.
Odp.
Pojďte, slyšte, všichni bohabojní,
- chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši.
- Bůh buď veleben,
- že neodmítl mou prosbu, že mi neodňal svou lásku.
Odp.