C - 15. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2022-07-05)  CPDL #69884:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2022-07-05).   Score information: A4, 1 page, 24 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - 15. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsorial Psalm for Ordinary Time 15 C

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejete v srdci.
Obracím se modlitbou k tobě, Hospodine,
- v čas milosti, Bože!
- Vyslyš mě ve své veliké lásce,
- věrně mi pomoz!
- Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá,
- obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním.
Odp.
Já jsem ubohý a plný bolesti,
- ať mě ochrání, Bože, tvá pomoc.
- Písní budu slavit Boží jméno,
- velebit je budu zpěvem chvály.
Odp.
Neboť Bůh pomůže Siónu
- a vystaví judská města:
- zdědí je potomci jeho služebníků,
- budou tam sídlit, kdo milují jeho jméno.
Odp.