C - 2. neděle postní (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2022-02-13)  CPDL #68053:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2022-02-13).   Score information: A4, 1 page, 25 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - 2. neděle postní
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Hospodin je mé světlo a má spása.
 Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?
- Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?
Odp.
 Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám,
- smiluj se nade mnou, vyslyš mě!
- Mé srdce k tobě mluví,
- má tvář tě hledá.
Odp.
 Hospodine, hledám tvou tvář.
- Neskrývej svou tvář přede mnou,
- v hněvu neodmítej svého služebníka!
- Tys má pomoc, nezavrhuj mě!
Odp.
 Věřím, že uvidím blaho od Hospodina
- v zemi živých!
- Důvěřuj v Hospodina, buď silný,
- ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!
Odp.