C - 25. neděle v mezidobí (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2022-08-28)  CPDL #70580:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2022-08-28).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - 25. neděle v mezidobí
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.
Chvalte, Hospodinovi služebníci,
- chvalte jméno Hospodinovo!
- Buď velebeno Hospodinovo jméno
- nyní i navěky!
Odp.
Povznesen je Hospodin nade všechny národy,
- nad nebesa jeho sláva.
- Kdo je jako Hospodin, náš Bůh,
- který trůní na výsosti
- a shlíží dolů na nebe i na zem?
Odp.
Slabého zdvihá z prachu,
- ze smetiště povyšuje chudého,
- aby ho posadil vedle knížat,
- vedle knížat svého lidu.
Odp.