C - 3. neděle adventní (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2021-07-24)  CPDL #65256:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2021-07-24).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - 3. neděle adventní
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.
 Bůh je má spása!
- Bez obavy mohu doufat.
- Hospodin je má síla a má statečnost,
- stal se mou spásou.
Odp.
 S radostí budete vážit vodu
- z pramenů spásy.
- Děkujte Hospodinu a vzývajte jeho jméno!
- Hlásejte mezi národy jeho díla,
- zvěstujte vznešenost jeho jména.
Odp.
 Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci,
- ať je to známé po celé zemi!
- Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.
Odp.