C - Nejsvětější Trojice (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2022-05-27)  CPDL #69410:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2022-05-27).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: C - Nejsvětější Trojice
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!
Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů,
- na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil:
- Co je člověk, že na něho myslíš,
- co je smrtelník, že se o něho staráš?
Odp.
Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé,
- ověnčils ho ctí a slávou,
- dals mu vládnout nad dílem svých rukou,
- položils mu k nohám všechno:
Odp.
Ovce i veškerý dobytek,
- k tomu i polní zvířata,
- ptáky na nebi a ryby v moři,
- vše, co se hemží na stezkách moří.
Odp.