Cantares Gallegos (Adrian Cuello)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2008-04-13)  CPDL #16609:  Network.png
Editor: Adrian Cuello (submitted 2008-04-13).   Score information: A4, 11 pages, 195 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Cantares Gallegos
Composer: Adrian Cuello

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularFolksong

Language: Spanish
Instruments: A cappella

First published: 2008
Description: In the Gallego dialect.

External websites:

Original text and translations

Spanish.png Spanish text

Cantarte, hei Galicia
teus dulces cantares que así mo pedieron
na beira do mare
Cantar, hei, na lengua gallega
con solos dos males alivio das penas

Mimosa, soave sentida queixosa
encanta si rie, conmove si chora.
Cal ela ninguna tan dose que cante
soidades amargas, sospiros amantes
misterios da tarde, murmuxos da noite.

Cantarte, hei, Galicia na beira da fontes
Que así mo pedieron, que así mo mandaron
que cante e que cante na lengua que eu falo.

Que asi mo mandaron, que así mo dixeron…
xa canto, meniñas. Coidá, que comenzo.
Con dulce alegría con brando compás
o pedas ondiñas que veñen e van.

Dios santo premita
que aquestes cantares
de alivio sirvan nos vosos pesares;
de amabre consolo, de soave contento
calfartan de dichas compridos de seios.
De noite, de día, na aurora, na sera,
oiresme cantando por montes e veigas.
Quen queira me chame,
quen queira me obriga;
cantar, cantareille de noite e de día
Ah, por darlle consolo,
trocando en sonrisas quei xiñas e choros.
Buscaime, rapazas, velliñas, mociños.
Buscaime entre os millos, buscaime entre os robres.
nas portas dos ricos, nas portas dos pobres
que aquestes cantares a todos responden.
A todos, que a Virxen axuda pedín,
porque vos console novoso sufrir;
nos vosos tormentos, nos niñas ¡Dios diante!
Coidá, que comenso… Meniñas, ¡Dios diante!