Den signade dag (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2004-10-24)  CPDL #08328:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2004-10-24).   Score information: A4, 6 pages, 209 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Arranged by Eva Toller. All files are available on http://www.evatoller.se/main_mixed_titles_A-D.html (Midi files available for each part.

General Information

Title: Den signade dag
Composer: Anonymous (Traditional)
Lyricist: Johan Olof Wallincreate page

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredCarol

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: An arrangement of a Swedish Folk Tune from Dalecarlia.

External websites:

  • Swedish.png Swedish text and English.png English translation available at Eva Toller's Website (translation by Eva Toller, 2004).

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

1.
Den signade dag, som vi nu här se
Av himmelen till oss nedkomma,
Han blive oss säll, han låte sig te
Oss allom till glädje och fromma.
Ja, Herren den högste oss alla i dag
För synder och sorger bevare!

2.
Den signade dag, den signade tid
Var morgon jag månde betänka,
Då nådenes sol så härlig och blid
Rann upp för all världen att blänka
Och herdarne hörde Guds änglar i skyn,
Som sjöngo, att dagen var kommen.

3.
Ack, saliga dag, ej uppenbar
För världens fåfängliga trälar
Du strålar så skön, du lyser så klar
För fromma och menlösa själar,
För enfaldens öga och oskuldens tro
Nu och förutan all ände.

4.
Om än varje träd och gräs på vår mark
Fått stämma och talande tunga,
Om djurens och fåglarnas, ljuvlig och stark,
Som änglarnes röst kunde sjunga,
Förmådde de aldrig till fyllest Guds Son,
Vår Frälsare Jesus, lova.

5.
Men såsom en fågel mot himmelens höjd
Sig lyfter på lediga vingar,
Han lovar sin Gud, är glad och förnöjd,
När han över jorden sig svingar,
Så lyfter sig själen i hjärtelig fröjd
Till himlen med lovsång och böner.

6.
Ack, låtom oss lova och bedja vår Gud,
När stunderna växla och skrida,
Så skole vi stärkas att hålla hans bud
Och vaka och tåligen lida.
Ja, låtom oss verka med allvar och flit,
Så länge oss dagen förunnas.

7.
Ty dagen han är dock aldrig så lång,
Att icke dess afton skall stunda;
Då lämnas vårt verk, då tystnar vår sång:
Må vi det med allvar begrunda!
Vi blive utburne, och sömnen blir tung
I graven, vår slutliga boning.

8.
Ack, give då Gud, vi honom så tjänt
Med allt vad av honom vi äga,
Så nyttjat de pund oss Herren förlänt,
Att han till envar måtte säga:
Gack in i din Herres glädje, gack in,
Du tjänare, gode och trogne!

9.
När vi skole till vårt fädernesland
Och skiljas vid detta elände,
Befalle vi Gud vår själ uti hand
Och glade från världen oss vände.
Ja, Herren han give i Jesu namn
Vår vandring en fröjdefull ände!

'Alt.
Ty dagen han är dock aldrig så lång,
Att icke dess afton skall stunda.
Då lämnas vårt verk, då tystnar vår sång,
Må vi det med allvar begrunda.
Vi bliva utburna, och sömnen blir tung
I graven, vår slutliga boning