Dievmātes litānija (čehu melodija) (Litanie k Panně Marii) (P. Bubla)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2018-05-02)  CPDL #49534:        (Sibelius 3)(Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2018-05-02).   Score information: A4, 1 page, 130 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes:

General Information

Title: Dievmātes litānija (čehu melodija) (Litanie k Panně Marii)
Composer: P. Bubla
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicing: S
Genre: SacredLiturgical music

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: This is a Litany of Blessed Virgin Mary composed by Czech Composer P. Bubla in 19th century.

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!

Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs no debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, apžēlojies
par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs,
apžēlojies par mums!

Svētā Marija, lūdz(i) par mums!
Svētā Dieva Dzemdētāja,
Svētā jaunavu Jaunava,
Kristus Māte,
Baznīcas Māte,
Dieva žēlastības Māte,
Visskaidrākā Māte,
Visšķīstākā Māte,
Neaizskartā Māte,
Nevainīgā Māte,
Vismīļākā Māte,
Brīnišķā Māte,
Laba padoma Māte,
Radītāja Māte,
Pestītāja Māte,
Visgudrākā Jaunava,
Godināmā Jaunava,
Slavējamā Jaunava,
Spēcīgā Jaunava,
Labsirdīgā Jaunava,
Uzticīgā Jaunava,
Taisnības spogulis,
Gudrības sēdeklis,
Mūsu līksmības cēlonis,
Garīgais trauks,
Godājamais trauks,
Izcilais dievkalpošanas trauks,
Mistiskā roze,
Dāvida tornis,
Ziloņkaula tornis,
Zelta nams,
Derības šķirsts,
Debesu vārti,
Rīta auseklis,
Slimnieku veselība,
Grēcinieku patvērums,
Noskumušo iepriecinātāja,
Kristīgo palīdzība,
Eņģeļu Karaliene,
Patriarhu Karaliene,
Praviešu Karaliene,
Apustuļu Karaliene,
Mocekļu Karaliene,
Apliecinātāju Karaliene,
Jaunavu Karaliene,
Visu svēto Karaliene,
Bez iedzimtās vainas ieņemtā
Karaliene,
Debesīs uzņemtā Karaliene,
Svētā Rožukroņa Karaliene,
Ģimeņu Karaliene
Miera Karaliene,
Māras Zemes Karaliene,

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
saudzi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
apžēlojies par mums!