Dievs cilvēka miesā dzima (Bóg zawitał w ludzkim ciele) (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • NewScore.gif Posted on 2022-01-14(Posted 2022-01-14)  CPDL #67522:        (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2022-01-14).   Score information: A4, 2 pages, 139 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: There are two editions: in D and Es dur.

General Information

Title: Dievs cilvēka miesā dzima (Bóg zawitał w ludzkim ciele)
Composer: Anonymous (Traditional)
Lyricist:
Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredCarol

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description:  This is the traditional Polish carol, arranged by Anonymous as very simple harmonization. It was traditionally sung during Offertory in the Midnight Mass of Christmas in Poland.

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Dievs kā patiess cilvēks dzima.
Kunga Piedzimšanu svinam.
Tāpēc visi prieka dziesmām
Jaundzimušo Bērnu sveicam
līksmi, priecīgi.

2. Vijoles un taures skaniet,
pasaule lai vēsti sa ņem:
Marija mums dzemdināja
Dēlu – ļaužu Pestītāju –
prieka avotu.

3. Ganiņi, jūs, ātri steidziet,
piedzimušo Jēzu sveiciet,
līdz ar eņg'ļu pulkiem dziediet,
Dievam augstu godu dodiet:
"Gods ir augstībā!"