Dievs tev devis lielu varu (Chant of St. Michael) (Mamerts Celminskis (harm.))

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2018-06-22)  CPDL #50261:        (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2018-06-22).   Score information: A4, 1 page, 93 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: This is a Chant of St. Michael (sung on the 29th September).

General Information

Title: Dievs tev devis lielu varu (Chant of St. Michael)
Composer: Mamerts Celminskis
(harm.)

Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChant

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Dievs tev devis lielu varu, kronis nevīstošs tev vīts.
Tevi klausa debess gari, tavā priekšā elle trīc.
Pieveic visus tumšos spēkus, kuri vedina uz grēku!
1.-4.
Nāc, ak, svētais Miķeli, Dieva tautu aizstāvi!

2. Ļaunais, redzot Dieva slavu plaukstam Kristus Baznīcā,
plosās tā kā rūcošs lauva naida pilnā skaudībā.
Kristus ļaudis grib tas samīt, mūžam pazušanā iedzīt.

3. Nepieļauj jel grēciniekiem Dieva godu kājām mīt,
neļauj…
neļauj naidam starp mums celties, Kristus ticīgajiem šķelties!

4. Aizstāvi…
Pasargā…
Labiem tikumiem liec ziedēt, visas grēku vainas dziedē!

5. Beidzot,…
kad ar aukstiem…
kad mūs elles spēki baidīs un kad Dieva tiesa gaidīs,
tad, ak, svētais Miķeli, mūs pie Dieva aizstāvi!