Dobrořečte národové (Vojtěch Ulrich)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2016-02-18)  CPDL #38601:       
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-02-18).   Score information: A4, 1 page, 306 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Dobrořečte národové
Composer: Anonymous
Arranger: Vojtěch Ulrich
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredSacred song

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published: 2016
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Dobrořečte národové,
 prozpěvujte písně nové
 ke cti vzkříšeného Krista,
 jenž je naše spása jistá.
 Alleluja, alleluja, alleluja.
2. Jeho zbledlé svaté tělo
 dlouho v hrobě neleželo;
 dne třetího na úsvitě
 Pán sám roztrh smrti sítě.
 Alleluja, alleluja, alleluja.
3. Ze tmy hrobu vzniklo světlo,
 zvadlé kvítko opět vzkvetlo
 a z ram pěti rozlévá se
 jasná záře v plné kráse.
 Alleluja, alleluja, alleluja.
4. Otvírá se nebes brána,
 všecka moc je Kristu dána,
 jenž osvědčil v hrozném boji
 pokoru a lásku svoji.
 Alleluja, alleluja, alleluja.
5. Skonav potřel pekla pýchu
 a rozlomil vazby hříchu;
 vzkříšen zrušil smrti zlobu,
 odňal dávné hrůzy hrobu.
 Alleluja, alleluja, alleluja.
6. Jsouce jeho služebníky,
 vroucí jemu vzdejme díky,
 pozdvihněmě hlasu k chvále
 svého vítězného krále.
 Alleluja, alleluja, alleluja.
7. On jest pramen laskavosti,
 prosme, ať nám v pravé ctnosti
 dá do konce setrvání
 a pak slavné z hrobu vstání.
 Alleluja, alleluja, alleluja.