Dve protuletne (Bruno Vlahek)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-09-02)  CPDL #27069:  Network.png
Editor: Bruno Vlahek (submitted 2012-09-01).   Score information: A4, 8 pages, 2.05 MB   Copyright: Personal
Edition notes:

General Information

Title: Dve protuletne (Two Spring Songs)
Composer: Bruno Vlahek

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularUnknown

Language: Croatian
Instruments: A cappella

First published: 2011
Description: 

External websites:

Original text and translations

Croatian.png Croatian text

Roža bela
Ah ti moja roža,
Bela i prebela,
Zakaj si mi srcu
Tako nevesela?

Naj se tužna plakat,
Rosu, suze liti,
Naj gubiti duhu
Žalosna biti.

Suza oko kvari,
Čemer dušu muči,
Naj mi srce malo
Ti tak jako tuči.

Još bu došlo mlado
Protuletje k nama,
Još bu sreče tihe,
Nigdar ne buš sama!

Još bu srce grelo,
Zemla hrane dala,
Još bu s dragem tvojem
Slatko skuna spala!

Protuletna
To nesmeš baš nikom povedat
Kaj rekel ja budem ti sad:
Ti dete si slatko i malo,
Ja imam te v srcu tak rad!

Nek čuju to oblaki plavi,
I tiček, koj vhaja naš put,
Dišeče te rožice male,
Zeleni taj sunčeni kut.

Nek čuju kak srce mi tuče,
Kad ljubim na prsih ti cvet –
Zakričal bum: Mi smo tak srečni
Da čul bu to - celi taj svet…