Es ticu (Andris Solims (arr.))

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2018-11-17)  CPDL #52153:        (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2018-11-17).   Score information: A4, 4 pages, 183 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: This is transposed edition in F dur.
  • (Posted 2011-09-23)  CPDL #24580:        (Sibelius 6) (Sibelius 5) (Sibelius 3)
Editor: Andris Solims (submitted 2011-09-23).   Score information: A4, 4 pages, 184 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: The melody of Latvian "Credo" has 2 parts and one of them is sung in every stanza by some voice as forte (f). Other voices sing text in background as mezzoforte (mf), except when the melody is sung by sopranos.

General Information

Title: Es ticu (Credo)
Composer: Anonymous (Gregorian chant)
Arranger: Andris Solims
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredLiturgical music

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published: 1986
Description: This is a "Credo" in Latvian. The melody is traditional performing of Gregorian Psalm tune VIII. Used during the Mass. The people sing the melody all time, while the choir sings it as "accompaniment" in 4 voices.

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1.
Es ticu uz vienu Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes,
visu redzamo un neredzamo lietu Radītāju.

2.
Es ticu uz vienu Kungu Jēzu Kristu,
vienpiedzimušo Dieva Dēlu,
pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdīnātu,

3.
Dievu no Dieva, gaismu no gaismas,
patiesu Dievu no patiesa Dieva,

4.
dzemdinātu, ne radītu,
būtībā līdzīgu Tēvam,
un caur kuru viss ir radīts,

5.
un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm,

6.
iemiesojies caur Svēto Garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks,

7.
krustā sists par mums Pontija Pilāta laikā, cietis un apbedīts,

8.
trešajā dienā augšāmcēlies, kā pravietots Rakstos,

9.
uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas

10.
un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos,
un viņa valdīšanai nebūs gala.

11.
Es ticu uz Svēto Garu, Kungu un Atdzīvinātāju,
kas no Tēva un Dēla iziet,

12.
kas ar Tēvu un Dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts,
kas ir runājis caur praviešiem.

13.
Es ticu uz vienu, svētu, katolisku un apustulisku Baznīcu,
es atzīstu vienu kristību grēku piedošanai,

14.
gaidu mirušo augšāmcelšanos un dzīvi nākamajā mūžībā.
Amen.