Gaidas beidzas (W żłobie leży) (Tomasz Flasza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Encore_Icon2.png Encore
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2010-01-29)  CPDL #20920:        (Encore 4)(Encore 5)
Editor: Andris Solims (submitted 2010-01-29).   Score information: A4, 1 page, 92 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: Arranged by Tomasz Flasza. Important! When open Encore 4 file with Encore 4.5.5. select the "Margin Setting" in the "Page Setup" to 0.6 cm and Save. For correct seeing of the Latvian text must be installed the Font "Caxton Bk LT Baltic". Encore 5 file must be opened with Encore 5.0.2. and saved before opening, when You download it. To make work properly the program Encore 5.0.2. for Your Windows Vista System, the "Language for non-Unicode programs" must be selected as English (United States) in the "Administrative" of "Regional and Language Options" in the "Clock, Language, and Region" on the "Control Panel".

General Information

Title: Gaidas beidzas (W żłobie leży)
Composer: Tomasz Flasza

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredCarol

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Gaidas beidzas, kas lai steidzas Bērnu Jēzu godināt?
Dieva sūtīts, Vinš ir nācis pestīšanu sludināt.
Gani pirmie Viņu sveiciet,
Dieva Dēlam godu dodiet,
Bērnam Jēzum mazajam!

2.Zvaigznei mirdzot, Ķēniņi trīs Bērnu Jēzu sveicina.
Atnes balvas, noliec galvas, pielūdz Tevi, Pestītāj.
Dāvanas Tu nenoraidi,
tīras sirdis vairāk gaidi -
gribi sev tās iemantot.

3. Līksmi sirdī, dziesmām skanot, mēs pie Jēzus steidzamies.
Pazemīgi, paļāvīgi mūsu Kungā raugāmies.
Kungs, kas valda varenībā,
šodien bērna pievilcībā
savas Mātes rokās dus.

4. Sveicinām un godinām mēs Pestītāju gaidīto.
Mūsu dēļ Tu debess māju atstāji, Kungs, mūžīgo.
Visus ļaudis gribi svētīt,
piedošanu viņiem vēstīt,
paradīzi atdarīt.