Herr Olav (Wilhelm Peterson-Berger)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-12-04)  CPDL #27713:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-12-04).   Score information: A4, 3 pages, 35 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Herr Olav
Composer: Wilhelm Peterson-Berger

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularFolksong

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Herr Olav han tjänte vid konungens hov,
där tjänte han för vapen och för ära.
Så kom der ett bud ifrån främmande land
förmälande att död var nu hans kära.

Herr Olav han sadlar sin gångare röd,
som Den röde var så livlig och så fager.
Så rider han över de nordiska fjäll
mot öst så hastigt som västanvinden drager.

Herr Olav sjönk ned vid sin kärestas bår.
Där lopp honom mången till handa.
Sin ensamma själ befalde han Gud
och sedan uppgav han sin anda.