Jāņa Kristītāja dziesma (Chant of St. John Baptist) (Andris Solims (harm.))

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2017-07-26)  CPDL #45653:        (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2017-07-26).   Score information: A4, 1 page, 78 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: This is transposed edition in F dur of Chant of St. John Baptist.
  • (Posted 2017-07-26)  CPDL #45651:        (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2017-07-26).   Score information: A4, 1 page, 81 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: This is original edition in G dur of Chant of St. John Baptist.

General Information

Title: Jāņa Kristītāja dziesma (Chant of St. John Baptist)
Composer: Andris Solims (harm.)
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChant

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: This is a Chant in honor of the Nativity of the St. John the Baptist.

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1.
Nāc, svētais Jāni, veido sirdis jaunas,
tiem, kam tās bija grēcīgas un ļaunas.
Lai šodien līksmi visi Dievu teicam un tevi sveicam.

2.
Pie tava tēva svētais eņģel's nāca,
kas tam par tevi debess ziņas vāca.
Par tavu dzīvi visu iepriekš saka, kurp vedīs taka.

3.
Tavs tēvs tām ziņām ticību nav licis,
tāpēc par sodu drīzumā mēms ticis.
Bet, kad tu mums par laimi biji dzimis, tēvs klusēt rimis.

4.
Kad mātes miesās tu vēl biji niecīgs,
tu, Pestītāju juzdams, tapi priecīgs.
Tēvs, dodams vārdu, debess mīlas liesmā teic Dievu dziesmā.

5.
Uz mūža troņa gods lai debess Tēvam,
tāpat Tev, Vienpiedzimušajam Dēlam.
Un Tevim, Svēts Gars, vienāds gods un slava – mūžam bez gala.