Ja, tag os, vor moder (Carl Nielsen)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf_globe.gif Pdf
ExtMuse3.png MuseScore3
File details.gif File details
Question.gif Help
Editor: Jes Wagner (submitted 2021-04-26).   Score information: A4, 3 pages   Copyright: CC BY NC ND
Edition notes:

General Information

Title: Ja, tag os, vor moder
Composer: Carl Nielsen
Lyricist: L.C. Nielsencreate page
Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularPartsong

Language: Danish
Instruments: A cappella

First published: 1908
Description: 

External websites:

Original text and translations

Danish.png Danish text

Ja, tag os, vor Moder,
i din løfterige Favn,
og velsign dine Sønner,
som velsigner dit Navn.
Danmark, Danmark, af tusind Aars Daab
kranset med Forjættelsers herlige Haab.
Vaar over Land,
og Vaar over Sø!
Vaar til hver Mand,
og Vaar til hver Mø.
Vaar i dit Hjerte
at det aldrig skal dø.

Ja, hør os, o Moder,
som bar os ved dit Bryst,
vi slaar en Sønnekæde
om din kornrige Kyst.
Kald os, kald os, thi stedes du i Nød,
samles vi paany om dit helige Skød.
Vaar over etc.

Saa kjend da, vor Moder,
som Blod ud af det Blod,
der blusser i vor Ungdom
den store Mogens Mod.
Danmark, Danmark, dyreste Jord,
værdigt vil vi vandre i Fædrenes Spor.
Vaar over etc.