Jak růže krásná (Vojtěch Ulrich)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2016-12-09)  CPDL #42230:         
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-12-09).   Score information: A4, 2 pages, 344 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Jak růže krásná
Composer: Anonymous
Arranger: Vojtěch Ulrich
Lyricist:

Number of voices: 2vv   Voicing: ST
Genre: SacredSacred song

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 2016
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Jak růže krásná z Jericha,
 když v ranní rose oddychá,
 tak Matka Páně na nebi
 svou krásou Syna velebí,
 je spanilá.
2. Z ní přijal Bůh sám tělo své
 pro rány kříže bolestné;
 a duši ďáblem svedenou,
 z původní vlasti vyhnanou,
 do ráje zve.
3. Adamův dluh je zaplacen
 a člověk nebi navrácen,
 tím plodem Panny přečisté
 svět veškeren je zajisté
 teď přetvořen.
4. Ó Kriste, tys náš Mesiáš,
 tys cesta, Pravda, život náš.
 Ty, synu Panny Marie,
 až srdce naše dobije,
 rač spasit nás.