Kolartro (Ludvig Norman)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-04-22)  CPDL #26002:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2012-04-22).   Score information: A4, 5 pages, 56 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Kolartro
Composer: Ludvig Norman
Lyricist: Karl Leberecht Immermanncreate page

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularLied

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published: 1851 in Sju Sånger för blandad kör, Op. 15, no. 5
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Jag sjöng en visa för vännen min så trogen,
och lustigt svarade eko därtill i skogen,
så lustigt i skogen.
Då rusade fram där en kolarehop
med sotiga miner och hotande rop.
De skreko, de skreko:
Du sjunger de riktiga visor ej,
som oss behaga, som oss behaga!

Vi gingo, min älskling och jag, en stund så stilla,
sist kyste jag lätt på rosende mun den lilla.
Då rusade åter de kolare fram,
de svarta kanaljer, de veta ej skam.
De skreko, de skreko:
Det kränker, det kränker vår ära,
att kyssas, vår mila så nära!

De kolare mente jag skulle alltså begära
av dem att få sjunga och kyssas också med ära.
Men kolare tänka och tro så besatt,
ty satan dem spelar alltjämt sina spratt.
Just därför vi må oss beflita,
på kolartro att ej lita!