Līksmi dziediet Pestītājam (Mamerts Celminskis (harm.))

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Encore_Icon2.png Encore
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2009-04-17)  CPDL #19291:         
Editor: Andris Solims (submitted 2009-04-17).   Score information: A4, 1 page, 108 kB   Copyright: Religious
Edition notes:

General Information

Title: Līksmi dziediet Pestītājam
Composer: Mamerts Celminskis (harm.)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChant

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: This is the Polish Easter Chant (Wysławiajmy Chrysta Pana) in Latvian.

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Līksmi dziediet Pestītājam,
Dieva Dēlam mūžīgājam.
Viņš ir nāvi uzvarējis,
elles spēkus savaldījis.
Alleluja.

2. Jēzum krusta nāvē ejot,
mācekļi vairs necerēja.
2. Daži, kas vēl droši bija,
To uz kapu pavadīja.
Alleluja.

3. Bet, kad Jēzus cēlās augšā,
cerība tiem atkal ausa.
Tiem, kas maldījušies bija,
asaras pār vaigiem lija.
Alleluja.

4. Mācekļi pie kapa skrēja,
līdzko vēsti sadzirdēja:
citu runām neticēja,
kamēr paši ieraudzīja.
Alleluja.

5. Bija, kas vēl projām bēga,
bīdamies no sava grēka.
Kas ar Jēzu agrāk gāja,
pulcējās pie Pestītāja.
Alleluja.

6. Svētku prieks lai katrā sejā,
kad pie Pestītāja ejam:
mīlestību sirdīs nesam,
Viņam pateicīgi esam.
Alleluja.