Lai lūdz par tevi (Mamerts Celminskis)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2015-08-28)  CPDL #36642:        (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2015-08-28).   Score information: A4, 1 page, 96 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes:

General Information

Title: Lai lūdz par tevi
Composer: Mamerts Celminskis
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredChant

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: This Chant is sung during Funeral Liturgy at the moment of the parting from the deceased.

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

Lai lūdz par tevi visi Dieva svētie,
un enģeļi, kas lemti darbiem cēliem,
kam laime mūžīgā kā alga dota,
ir visai radībai kā jauka rota.

R.:
Lai gaišie debess gari aizved tevi tai
jo tiem, kas tic un Dievam veltī sevi, būs
valstībā, kur visiem labi klājas,
mūžam dzīvot debess Tēva mājās.

Lai Pestītājs, tavs tiesnesis, ir žēlīgs,
Un Dievamātes smaids lai atmirdz vēlīgs,
kas tevi saucis sava trona priekšā.
kad tevi sveiks uz debess māju sliekšna.
R.

Mēs Dievu, žēlsirdīgo Tēvu, lūdzam,
lai savā valstībā tev dāvā mūžam
viņš, gaisma vienīgā, kam nav(a) rieta,
to mājokli, kur svētlaimīgiem vieta.
R.