Laura (Dirk Janszoon Sweelinck)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-03-21)  CPDL #28513:        (Finale 2008)
Editor: André Vierendeels (submitted 2013-03-14).   Score information: A4, 6 pages, 132 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Laura
Composer: Dirk Janszoon Sweelinck

Number of voices: 4vv   Voicing: STTB
Genre: SecularChanson

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1644 in Septiesme livre des chansons à quatre parties (Pierre Phalèse), Edition 29
Description: 

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

Laura, die groene Laur' en ghulde haeren,
door vriendelijke zuchtjes doet beweghen,
maakt, met haer ooghen liefelijk te staren,
des lichaams romp, door ziels verhuys t'ontleghen,
zuivere roos, ghetelt in harde prikkers
wanneer is't dat ghepaart de wer'ld zal vinden dij?
O roem onser eeuwe!
O Heemels Schikkers!
Wilt, bid ik, ons in echt te zaem verbinden.

Dan doet het blauw gespan liefelijk dreunen,
dit rondt met wedergalm van zoete deunen,
geteelt door menschen door lodderlijke kelen,
om 'tvoordeel, de wer'ld daer uyt zal erven,
vermits uw schoont' ons teelzel ziet verwerven,
en uws gelijk op onse kamer speelen.