Lustwins Wijsa (Knut Håkanson)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
Finale.png Finale
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-02-01)  CPDL #28192:        (Finale 2012)
Editor: Per-Anders Aglert (submitted 2013-02-01).   Score information: A4, 2 pages, 32 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Lustwins Wijsa
Composer: Knut Håkanson

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularMadrigal

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Musicanter speeler opp,
kunn' I dock så wackert låta;
Strängjeklang gör Mood i Kropp,
hwad kan Twist och oljud båta?
Lilla Gosse stämm wäl inn,
lätt din skära Röst opgjälla
hur en Pillt hoos Wännen sin,
aldrafogligst sig skall ställa.
Musicanter speeler opp, speel opp!

Lustig Gossar, denne Dag
Wij så hagligt låtom qwädom:
Wijsan haar ock wackert laag:
nu wälann, wij samman trädom,
uti Floræ Rosengåhl,
mädan wädret så will skicka
alla wackra Flickors skål,
will wij där i afton dricka.
Lustig Gossar, denne Dag,
alla wackra Gossars skål, alla Gossars skål!

(Alla wackra Flickors skål, alla Flickors skål!)