Mé jsi potěšení (Vojtěch Ulrich)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2016-07-05)  CPDL #40244:       
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-07-05).   Score information: A4, 2 pages, 397 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: SA + organ
  • (Posted 2016-07-05)  CPDL #40243:         
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-07-05).   Score information: A4, 2 pages, 415 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: ST + organ
  • (Posted 2016-07-01)  CPDL #40208:       
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-07-01).   Score information: A4, 3 pages, 308 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: SATB - a cappella

General Information

Title: Mé jsi potěšení
Composer: Anonymous
Arranger: Vojtěch Ulrich
Lyricist:

Number of voices: 2 or 4vv   Voicings: SA, ST or SATB
Genre: SacredSacred song

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published: 2016
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Mé jsi potěšení, můj Ježíši,
 útočiště, jmění, Bůh nejvyšší.
 Nad Tebe jiného nic nežádám,
 že jsi můj Spasitel, to vyznávám.
2. Proto Tě miluji, že dobrý jsi,
 proto Tě miluji, že Pán můj jsi.
 Miluji Ježíše, že dobrý je,
 miluji Ježíše, že Bůh můj je.
3. Od něho jsou dary, co jich jen mám,
 od něho milosti, to dobře znám.
 Jeho je duše má pro mé tělo,
 od něho všechno mám propůjčeno.
4. S Ježíšem umírat sobě žádám,
 s Ježíšem živ býti, naději mám.
 Ježíš až na věky je mým Pánem,
 Ježíši chvála buď věčná. Amen.