Můj Vykupiteli (Vojtěch Ulrich)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_mp3.gif Mp3
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2016-05-30)  CPDL #39871:         
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-05-30).   Score information: A4, 2 pages, 296 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Můj Vykupiteli
Composer: Anonymous
Arranger: Vojtěch Ulrich
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredSacred song

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published: 2016
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Můj Vykupiteli, Kriste Ježíši,
 radost srdce mého, lásko nejsladší.
 Tys mé potěšení, Tys jedinká žádost,
 Ty jsi v mém zarmoucení má sladká radost.
 Tys mé potěšení, Tys jedinká žádost,
 Ty jsi v mém zarmoucení má sladká radost.
2. Tys v nouzi, chudobě poklad nejdražší;
 Tys ve tmách mysli mé slunce nejkrásší.
 Tys mé potěšení, Tys jedinká žádost,
 Ty jsi v mém zarmoucení má sladká radost.
 O zboží nezchudnu, budu-li Tě míti:
 temnosti se nebojím, když Tvůj blesk svítí.
3. Tys rozkoš v bolesti, zdravís v nemoci;
 Tys pomoc v neštěstí, stráž ve dne, v noci.
 Tys mé potěšení, Tys jedinká žádost,
 Ty jsi v mém zarmoucení má sladká radost.
 Nedbám na bolesti ani na neštěstí:
 když jsi se mnou Ježíši, jenž jsi mé štěstí.
4. Tys v žízni nápoj můj, pokrm můj v hladu;
 v Toběť v svých ouzkostech naději kladu.
 Tys mé potěšení, Tys jedinká žádost,
 Ty jsi v mém zarmoucení má sladká radost.
 Tys v zimě teplo mé, v horku jsi můj chládek:
 lásky mé Ty jsi konec, cíl I počátek.
5. Ty jsi má ochrana v nebezpečenství;
 Tys mé outočiště v všém protivenství.
 Tys mé potěšení, Tys jedinká žádost,
 Ty jsi v mém zarmoucení má sladká radost.
 V ráně srdce Tvého skryji se bezpečně:
 a v Tvé ráně bez strachu chci zuůstat věčně.
6. Nechť se na mne valí moc nepřátelská
 i lidská zůřivost i moc ďábelská.
 Tys mé potěšení, Tys jedinká žádost,
 Ty jsi v mém zarmoucení má sladká radost.
 Pod ochrannou rukou Ježíše milého
 ničehož se nebojí srdce mé zlého.
7. Líbíliť se Bohu, ať jsme v žalosti,
 ať máme bídu, nemoc, mnohé ouzkosti.
 Tys mé potěšení, Tys jedinká žádost,
 Ty jsi v mém zarmoucení má sladká radost.
 Nic se neprotivím, žádám i umříti,
 líbíliť se to Bohu a chce tak míti.
8. Nechť se pak celý svět na opak zvrací
 i všechna království v nic se obrací.
 Tys mé potěšení, Tys jedinká žádost,
 Ty jsi v mém zarmoucení má sladká radost.
 Buď se mnou, Ježíši, nebudu se báti,
 na zmatek všeho světa nebudu dbáti.
9. Co chce tedy můj Bůh, to ať se děje;
 můj milý Ježíši, Tys má naděje.
 Tys mé potěšení, Tys jedinká žádost,
 Ty jsi v mém zarmoucení má sladká radost.
 S Tebou já zůstávám, nechci se spustiti:
 za živa i po smrti s Tebou chci býti.