Nu zijt wellekome (Anonymous)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2006-03-17)  CPDL #11265:  Network.png
Editor: Wilbert Berendsen (submitted 2006-03-17).   Score information: A4, 2 pages, 28 kB   Copyright: Personal
Edition notes:

General Information

Title: Nu zijt wellekome
Composer: Anonymous

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredMotet

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
"Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bethlem is de stede, daar is 't geschied voorwaar."
Kyriëleis.

Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,
zij zochten onzen Here met offerand.
Ze_offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
te_eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.