O deued pob Cristion (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Icon_ly.gif LilyPond
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-11-28)  CPDL #27668:         
Editor: Johannes Becker (submitted 2012-11-28).   Score information: A4, 1 page, 62 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: German and Welsh words only. The English translation "All poor men and humble" is not public domain.

General Information

Title: O deued pob Cristion / Nach Bethlehem gehet
Composer: Anonymous (Traditional)
Arranger: Caradog Roberts

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredCarol

Languages: German, Welsh
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Welsh.png Welsh text

O deued pob Cristion
i Fethlem yr awron
I weled mor dirion yw'n Duw;
O ddyfnder rhyfeddod,
fe drefnodd y Duwdod
Dragwyddol gyfamod i fyw:

Daeth Brenin yr hollfyd
i oedfa ein hadfyd
Er symud ein penyd a'n pwn;
Heb le yn y llety,
heb aelwyd, heb wely,
Nadolig fel hynny gadd hwn.

Rhown glod i'r Mab bychan,
ar liniau Mair wiwlan,
Daeth Duwdod mewn baban i'n byd:
Ei ras O derbyniwn,
ei haeddiant cyhoeddwn
A throsto ef gweithiwn i gyd.

Tywysog tangnefedd
wna'n daear o'r diwedd
Yn aelwyd gyfannedd i fyw;
Ni fegir cenfigen
na chynnwrf na chynnen,
Dan goron bydd diben ein Duw.

Yn frodyr i'n gilydd,
drigolion y gwledydd,
Cawn rodio yn hafddydd y nef;
Ein disgwyl yn Salem
i ganu yr anthem
Ddechreuwyd ym Methlem, mae Ef.

Rhown glod i'r Mab bychan,
ar liniau Mair wiwlan,
Daeth Duwdod mewn baban i'n byd:
Ei ras O derbyniwn,
ei haeddiant cyhoeddwn
A throsto ef gweithiwn i gyd.
 

German.png German translation

Nach Bethlehem gehet,
das Wunder ansehet,
kommt, eilet und fürchtet euch nicht.
Das Kind, das uns alle
erlöst, liegt im Stalle.
Zu ihm führt des Morgensterns Licht.

Zur Krippe her tretet,
zum Friedefürst betet.
Die Botschaft der Engel ist froh.
Mit Gaben die Weisen
ihn ehren und preisen
den Heiland im Heu und im Stroh.

Kommt, Christen, und singet,
den Dank ihm darbringet.
Die Welt ist nun nicht mehr verlorn.
Im Erdkreis lobt alle
mit freudigem Schalle,
denn Christus ist für uns geborn.