Om sommaren sköna (Traditional)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2002-12-01)  CPDL #04236:  Network.png
Editor: Eva Toller (submitted 2002-12-01).   Score information: 19.9 x 29.8 cm, 3 pages, 103 kB   Copyright: Personal
Edition notes: Arranged by Eva Toller. All files are available on http://www.evatoller.se/main_women_titles_L-R.html (Midi files available for each part.

General Information

Title: Om sommaren sköna
Composer: Anonymous (Traditional)
Lyricist: Anders Walleniuscreate page

Number of voices: 4vv   Voicing: SSAA
Genre: SecularFolksong

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

  • Swedish.png Swedish text and English.png English translation available at Eva Toller's Website (translation by Eva Toller, 2002)

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Om sommaren sköna, när marken hon gläds,
vid Dala två älvarna vida,
från Tunaå strand till Gagnefmäns näs
hur fagert att ro och att rida.

Gud glädje och styrke de män som där bo,
vid älvom, på berg och i dalom.

Vid Leksand där möter man Siljanom,
den sjö sig så vida utsprider
i fyra de delar, som löpa runt om,
men österut Rättviken vrider.

Så äro belägne till vatten och land
de skönaste Dalar i Svea.
Besöke den orten helst vilken som kan,
så får han erfara långt mera.