Pielūdzu es Tevi (Adoro Te devote) (Andris Solims (harm.))

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2019-03-03)  CPDL #53437: 
In D dur:       (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
In C dur:       (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2019-03-03).   Score information: A4, 1 page, 108 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: There are two editions: in D dur and C dur.

General Information

Title: Pielūdzu es Tevi (Adoro Te devote)
Composer: Andris Solims (harm.)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: This is a Hymn in the honor of Blessed Sacrament in Latvian, based on the Gregorian melody "Adoro Te devote".

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text


1. Pielūdzu es Tevi, augstais, svētais Dievs,
kas šai Sakramentā esi klāt arvien.
Savu sirdi nesu Tev par upuri,
Jēzu, lai tā pieder Tev vien mūžīgi.

2. Nespēj Tevi aptvert cilvēciskais prāts,
bet Tu mīlestībā žēlīgs pretī nāc.
Tu mums spoža saule, gaišas dienas rīts,
lai gan Sakramenta noslēpumā tīts.

3. Šeit es redzu Tevi, savu Glābēju,
vainagotu ērkšķiem, krustā piesistu.
Nožēlā es lūdzos: "Jēzu, piedod man,
kā reiz piedevi pie krusta slepkavam!"

4. Tu man žēlastībā svētās rokas sniedz,
dziļās naglu rētas acīm skatīt liec.
Līdz ar Tomu spēju ticēt, iesaukties:
"Jēzu, labais Jēzu, Tu mans Kungs un Dievs!"

5. Jēzu, dzīvā maize — tam, kas izsalcis,
spēks un spirdzinājums — tam, kas paguris,
spoža laimes diena — bēdu nomāktam,
uzticamais Glābējs — katram cilvēkam.

6. Žēlsirdīgais Jēzu, labais pelikān,
Tava Asins svētā — pestīšana man.
Cik šī Asins dārga! Lāses pietiktu,
pasaulei lai visas vainas noņemtu.

7. Sakramentā Svētā, žēlsirdīgais Dievs,
Tu mūs vienmēr gaidi, pēc mums ilgojies.
Pieņem mūs, Kungs Jēzu, savā gādībā,
aizved mūs Sev līdzi gaišā mūžībā. Amen.