Poděkujme Kristu Pánu (Vojtěch Ulrich)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2016-03-04)  CPDL #38766:       
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-03-04).   Score information: A4, 1 page, 343 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: SATB a cappella
  • (Posted 2016-02-17)  CPDL #38600:       
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-02-17).   Score information: A4, 2 pages, 425 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: ST, organ

General Information

Title: Poděkujme Kristu Pánu
Composer: Anonymous
Arranger: Vojtěch Ulrich
Lyricist:

Number of voices: 2 or 4vv   Voicings: ST or SATB
Genre: SacredSacred song

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 2016
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Poděkujme Kristu Pánu
 za každou tu jeho svatou ránu,
 že pro jeho umučení
 na věky jsme s Bohem usmířeni.
2. Ponížil se, přišel z nebe,
 aby získal, duše hříšná, tebe
 a svou lásku nesmrtelnou
 zpečetit jde smrtí spasitelnou.
3. Matka žalem ruce spíná,
 vidí svého zmučeného syna,
 jak on, všemi opuštěný,
 prolévá krev nevýslovné ceny.
4. Její duše vyvolená
 ví, v čem je té svaté krve cena,
 pro smutek však stále těžší
 ani slůvkem syna nepotěší.
5. Kriste, pro své umučení
 rač nám dáti hříchů odpuštění,
 odvrať od nás věčný plamen,
 uchovej nás, Jezu Kriste. Amen.