Pozdravení Děťátka Ježíše (Adam Michna)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2012-07-15)  CPDL #26772:       
Editor: Jan Pallas (submitted 2012-07-15).   Score information: A4, 1 page, 38 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Pozdravení Děťátka Ježíše
Composer: Adam Michna

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Sličné pacholátko,
vítej, Synu Boží,
milostné děťátko,
vítej, světa zboží:
Mesiáši pravý,
Králi věčné slávy,
vítej, ctné děťátko,
milé nemluvňátko.

Ach, kdož tě tak snížil,
jenž v nebi kraluješ,
kdo tě tak obtížil,
jenž v světě panuješ:
láska tě snížila,
láska obtížila,
proč nás tak miluješ,
proč se tak snižuješ?

Z nebe jsi poslaný,
ó překrásný kvítku,
z té vonné zahrady,
z nebeských příbytků.
Ó lilium vonné,
potěšení hojné
všech truchlých soužených,
v bídách postavených.

Osypte kvítkami
ten kvíteček krásný,
ozdobte hvězdami
to sluníčko jasný:
jenž lásky své září
mé srdce proráží,
ó kráso rozmilá,
ó růže spanilá!

Sem všickni ptáčkové
k Pánu pospíchejte
vy lesní žáčkové
líbezně zpívejte;
Pospešte, zpívejte
Čest a chválu vzdejte
Děťátku milému
Ježíši malému.

Vší jest hoden chvály
Bůh pro nás vtělený
to Děťátko malý
nám dnes narozený;
Ó nestíhlá Milost!
mého Srdce líbost
překrásný Ježíši
Poklade všech duší.