Priecīga mums ziņa (Wesołą nowinę) (Tomasz Flasza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2019-01-25)  CPDL #53000: 
In F:       (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
In Es:       (Sibelius 3) (Sibelius 5) (Sibelius 6)
Editor: Andris Solims (submitted 2019-01-25).   Score information: A4, 1 page, 154 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: There are two editions: original in F dur and transposed in Es dur.

General Information

Title: Priecīga mums ziņa (Wesołą nowinę)
Composer: Tomasz Flasza
harm.

Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredCarol

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: This is joyful traditional Polish Christmas Carol in Latvian.

External websites:

  • www.andsolm.info/scores.htm

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Priecīga mums ziņa, ko Dievs sūtījis,
Pestītājs un Glābējs ir šodien dzimis.
R.:
Priecīga šī ir ziņa, Kristu sludina viņa.
Gods lai augstumos Dievam, miers cilvēkiem!

2. Jaunavai Dievs deva debess Bērniņu; silītē uz siena tā lika Viņu.
R.

3.
Spožākā no zvaigznēm starus sūtīja, rādīja tā vietu, kur Jēzus bija.
R.

4.
Dievišķajam Bērnam sirdis atdosim, lūgšanās un dziesmās to godināsim.
R.

5.
Sveicināts Tu esi, Jēzu Pestītāj, svētību un prieku nes mūsu mājās!
R.