Psalm 114

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search
 P S A L M S104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

General Information

In the septuagint numbering used in the Vulgate, Ps 113 In exitu comprises both of psalms 114 & 115. Settings of 114 alone are listed below.

Settings by composers

For the Vesper Psalm CXIII and its settings, see In exitu

Other settings possibly not included in the manual list above

Text and translations

Clementine Vulgate (Psalm 113a)

Latin.png Latin text

1  Alleluja. In exitu Israël de Aegypto, domus Jacob de populo barbaro,
2  facta est Judaea sanctificatio ejus; Israël potestas ejus.
3  Mare vidit, et fugit; Jordanis conversus est retrorsum.
4  Montes exsultaverunt ut arietes, et colles sicut agni ovium.
5  Quid est tibi, mare, quod fugisti? et tu, Jordanis, quia conversus es retrorsum?
6  montes, exsultastis sicut arietes? et colles, sicut agni ovium?
7  A facie Domini mota est terra, a facie Dei Jacob:
8  qui convertit petram in stagna aquarum, et rupem in fontes aquarum.

Church of England 1662 Book of Common Prayer

English.png English text

1  When Israel came out of Egypt: and the house of Jacob from among the strange people,
2  Judah was his sanctuary: and Israel his dominion.
3  The sea saw that, and fled: Jordan was driven back.
4  The mountains skipped like rams: and the little hills like young sheep.
5  What aileth thee, O thou sea, that thou fleddest: and thou Jordan, that thou wast driven back?
6  Ye mountains, that ye skipped like rams: and ye little hills, like young sheep?
7  Tremble, thou earth, at the presence of the Lord: at the presence of the God of Jacob;
8  Who turned the hard rock into a standing water: and the flint-stone into a springing well.

Káldi fordítás

Hungarian.png Hungarian text

Alleluja! Kijövén Izrael Egyiptomból, Jákob háza az idegen nép közől,
lőn Judea az ő szenthelyévé, Izrael az ő birodalmává.
A tenger látta ezt, és futott; a Jordán visszafordúlt.
A hegyek szökdeltek, mint a kosok, és a halmok, mint a juhok bárányai.
Mi lelt téged, tenger, hogy futottál? és téged, Jordán, hogy visszafordúltál?
és titeket hegyek, hogy szökdeltetek, mint a kosok, ti halmok, mint a juhok bárányai?
az Úr színe előtt megrendűlt a föld, Jákob Istene előtt,
Ki a sziklát tavakká változtatta, és a kőszirtet vízforrásokká.