Psalm 43 (Claude Goudimel)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2000-06-15)  CPDL #00967:  Network.png
Editor: Arno Rog (submitted 2000-06-15).   Score information: A4, 2 pages, 27 kB   Copyright: Personal
Edition notes:

General Information

Title: Psalm 43
Composer: Claude Goudimel

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredMotet

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. O God, kom mijn geding beslechten,
verlos mij van wie U versmaadt,
Boosdoeners willen met mij rechten,
die niet aan trouw en waarheid hechten.
Doe mij ontkomen aan hun haat,
o Heer, mijn toeverlaat.

2. Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven,
de sterke vesting van mijn hart?
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven
aan mijn belagers prijsgegeven?
Waarom ga ik gebukt van smart,
gekleed in somber zwart?

3. O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

4. Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op 's Heren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

Original text and translations may be found at Psalm 43.