Raduj se, Panenko čistá (Vojtěch Ulrich)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2016-06-17)  CPDL #40051:       
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-06-17).   Score information: A4, 3 pages, 502 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: ST + organ
  • (Posted 2016-06-17)  CPDL #40050:       
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-06-17).   Score information: A4, 3 pages, 482 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: SA + organ
  • (Posted 2016-06-17)  CPDL #40049:       
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2016-06-17).   Score information: A4, 4 pages, 369 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: SATB

General Information

Title: Raduj se, Panenko čistá
Composer: Anonymous
Arranger: Vojtěch Ulrich
Lyricist:

Number of voices: 2 or 4vv   Voicings: SA, ST or SATB
Genre: SacredSacred song

Language: Czech
Instruments: Organ or A cappella

First published: 2016
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

1. Raduj se, Panenko čistá, alleluja.
 Matko Pána Jezu Krista, alleluja.
 Nebs počala Spasitele, alleluja,
 Duchem Svatým v čistém těle, alleluja,
 alleluja, alleluja, alleluja.
2. Vesel se, plná milosti, alleluja,
 porodilas bez těžkosti, alleluja,
 lilium, květ nejkrásnější, alleluja,
 nad hvězdy, slunce jasnější, alleluja,
 alleluja, alleluja, alleluja.
3. Raduj se z oběti slavné, alleluja,
 od Tří králů učiněné, alleluja,
 jenž Syna Bohem i králem, alleluja,
 vyznali být i člověkem, alleluja,
 alleluja, alleluja, alleluja.
4. Plesej radostí, Panno ctná, alleluja,
 skrz vzkříšení Pána Krista, alleluja,
 pro nějž, když jsi se rmoutila, alleluja,
 žalost srdce pronikala, alleluja,
 alleluja, alleluja, alleluja.
5. Vyvrž žalost z tvého srdce, alleluja,
 na nebe vstupuje prudce, alleluja,
 Syn tvůj v těle z tvého těla, alleluja,
 vzatém, když jsi ho zplodila, alleluja,
 alleluja, alleluja, alleluja.
6. Vesel se, neb těšitele, alleluja,
 Ducha, všech osvětitele, alleluja,
 seslal z nebe sem na zemi, alleluja,
 k věrnému svých shromáždění, alleluja,
 alleluja, alleluja, alleluja.
7. Raduj se, za nímžs vstoupila, alleluja
 a nebesa oslavila, alleluja,
 Královno Kůrů nebeských, alleluja,
 vyslyš prosby tě prosících, alleluja,
 alleluja, alleluja, alleluja.
8. V té neskonalé radosti, alleluja,
 vypros nám Boží milosti, alleluja,
 bychom se v ní rozmáhali, alleluja
 a věčnou slávu dostali, alleluja,
 alleluja, alleluja, alleluja.