Salich is hy gheheten (André Vierendeels)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-07-23)  CPDL #59843:       
Editor: André Vierendeels (submitted 2020-07-23).   Score information: A4, 2 pages, 164 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Salich is hy gheheten
Composer: André Vierendeels
Lyricist:

Number of voices: 3vv   Voicing: SAB
Genre: SacredChorale

Language: Dutch
Instruments: A cappella

First published: 1540
Description: 

External websites:

Original text and translations

Dutch.png Dutch text

1. Salich is hy gheheten,
die hem op den armen verstaet,
God sal hem niet vergheten,
maer verlossen van alle quaet.

Die Heer moet hem bewaren,
en schenken hem alle groet,
sijn goetheyt moet hem sparen
als zijn vyanden zijn verwoest.

2. God moet zijn hulper wesen,
als hi sieck te beddeleyt,
en wil hem dan ghenesen,
doer zijn goedertierenheyt.

Want Heer ick heb ghesproken,
wilt mijns ghenadich zijn,
mijn siel die leyt ghebroken
door die sware sonden mijn.