Svētais Krusts (Crux fidelis) (Anonymous)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf_globe.gif Pdf
Icon_snd_globe.gif Midi
Encore_globe.png Encore
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2006-03-05)  CPDL #11114:  Icon_pdf_globe.gif Icon_snd_globe.gif Encore_globe.png
Editor: Andris Solims (submitted 2006-03-05).   Score information: A4, 1 page, 78 kB   Copyright: CC BY NC
Edition notes: Arranged by Andris Solims

General Information

Title: Svētais Krusts (Crux fidelis)
Composer: Anonymous
Lyricist:

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredMotet

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: This is a Polish melody of the Anthem "Crux fidelis" from the 16th century, extracted from the Hymn of Venantius Fortunatus "Pange, lingua, gloriosi" from the 6th century.

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Svētais Krusts, Tev godu dodu, šeit mans Kungs bij’ pienaglots:
Pastardienā lielā godā mirdzēsi Tu apskaidrots.
Slavēts lai ar muti, sirdi mana Kunga Jēzus Krusts.

2. Krusts, ko Jēzus ciešot nesa, mīlestību saprast dod;
mums pret grēku naidu dvesi, Jēzus mokas pieminot.
Slavēts lai ar muti, sirdi mana Kunga Jēzus Krusts.

3. Svētais Krusts, mums karogs esi, cīņā niknā vadi Tu;
skubini un spēku dvesi, lai mēs svēti dzīvotu.
Slavēts lai ar muti, sirdi mana Kunga Jēzus Krusts.

4. Uzvarai Tu zīme dota, svētīgs, Tev kas uzticas;
laimīgs nāks pie mērķa droša, cīņā Tev kas pakļaujas
Slavēts lai ar muti, sirdi mana Kunga Jēzus Krusts.

5. Kad būs nāves stunda klātu, nāc mūs ceļā pavadīt,
lai mēs ceram drošu prātu Kunga vaigu ieraudzīt.
Slavēts lai ar muti, sirdi mana Kunga Jēzus Krusts.