User:Billy Lwong/Trợ giúp:Tất cả những gì về CPDL?

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

CPDL là gì?

CPDL là viết tắt của "Choral Public Domain Library", một thư viện liên mạng dành riêng cho nhạc hợp xướng kinh điển.

Khởi đi từ năm 1998, CPDL là một liên mạng âm nhạc miễn phí đồ sộ nhất thế giới. Tất cả những bản nhạc ở đây thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ và có thể được tải xuống tự do. Hầu hết các phiên bản âm nhạc phạm vi công cộng đã qua hết thời hạn giữ bản quyền, nhưng có một số tác phẩm mới được sáng tác và được tác giả cung cấp và cho phép cho tải xuống.

Mục tiêu hàng đầu của CPDL là:

  • Tạo sẵn trang nhạc hợp xướng có ca từ để dùng miễn phí.
  • Để tao những trang mạng cho phạm vi âm nhạc công cộng dành cho những trang tải xuống được hợp pháp (tại Hoa Kỳ).
  • Cho phép phát triển một mô hình hợp tác hữu hiệu đối với cho bảng tổng phổ âm nhạc.
  • Để công bố những bản nhạc không thuộc về phạm vi thương mại.
  • Để tạo một trang web làm danh mục về một số lượng lớn các trang web âm nhạc miễn phí khác.
  • Để khuyến khích (thông qua các bảng tin CPDL) chia sẻ giữa những người yêu thích âm nhạc hợp xướng.

Tương tự các bản nhạc, bạn có thể sử dụng CPDL để tìm bản văn và ca từ bài hát, bản dịch, và các thông tin về Nhạc sĩ - tất cả sẵn sàng dưới một giấy phép sử dụng theo Giấy phép CPDL.

Vào tháng Tám 2005, CPDL đã được chuyển đến một hệ thống Wiki. Dưới đây là những trang thông tin chi tiết sự chuyển đổi

CPDL thành lập từ bao giờ?

CPDL đã có mặt vào khoảng tháng mười hai năm 1998, khi lần đầu tiên được tạo ra với số lượng là sáu bản có sẵn để tải về. Hiện tại thì đã trên 9 nghìn bản nhạc riêng biệt.

Ai khởi dựng trang này?

Cho đến tháng tám năm 2008, CPDL được quản lý bởi Rafael Ornes, nhưng bây giờ đang chuyển đổi sang một thành phần quản lý mới, thực hiện bố trí các quản trị viên theo địa lý, đều có trách nhiệm cụ thể. Xem thêm thông tin ngay trong trang này.

Hầu hết các bản nhạc và các trang thông tin đã được đóng góp bởi những người sử dụng bình thường. Nếu bạn sửa lỗi tại chỗ hoặc muốn đóng góp gì đó, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa bất kỳ trang nào. Bằng cách này, các trang web được cải thiện dần dần nhờ sự đóng góp của nhiều người sử dụng.

Có thực sự là miễn phí?

Có, nó thực sự miễn phí. CPDL là một dự án thiện nguyện và không có lợi nhuận (tuy nhiên, lưu ý rằng CPDL đã không áp dụng cho tình trạng phi lợi nhuận) Tất cả các hoạt động trên trang web được thực hiện bởi các tình nguyện viên, nhiều người là người sử dụng bình thường như bạn. Hiện nay, CPDL được sự tài trợ chính từ Choralia, một trang web cung cấp miễn phí hỗ trợ đào tạo hợp ca. Tất cả các đóng góp để tam vào Choralia được chuyển vào CPDL .

Có bao nhiêu bản nhạc ở đây?

CPDL lập chỉ mục hơn 9800 công việc khác nhau, kết hợp những nỗ lực của hơn 450 người đóng góp. Hãy xem ở Trang chính để xem phiên bản mới được thêm vào.

Tôi có thể in ra cho ca đoàn của mình?

Có! Tất cả những bản nhạc được liệt kê trên CPDL đang sẵn sàng cho sử dụng tại Hoa Kỳ, do đó, trong hầu hết các trường hợp không có hạn chế về phân phối, nhân bản, hoặc các hoạt động âm nhạc được lập chỉ mục ở đây.

Có một vài ngoại lệ:

  • Trong một vài trường hợp, hiện có thể yêu cầu bạn liên lạc với họ nếu bạn quyết định để thực hiện công việc của mình.
  • Một số bản nhạc được liên kết từ CPDL, nhưng cư trú thực sự thuộc các trang web khác, có thể có thêm các hạn chế về sử dụng. Hãy kiểm tra các bản quyền riêng biệt trên các trang web đó để tìm hiểu những hạn chế gì được áp dụng trong từng trường hợp.

Tôi có thể làm gì nữa với phiên bản CPDL?

Bạn có thể sử dụng một trong các phiên bản của chúng tôi để thực hiện một dị bản, thay đổi khóa nhạc, hoặc dịch cung cho phù hợp với đặc thù ca đoàn của bạn . Quy định duy nhất là ấn bản mới của bạn phải được phát hành dưới cùng một Giấy phép CPDL. Xin vui lòng đăng ấn bản mới của bạn để người khác có thể sử dụng.


Template:Billy Lwong/Biểu ngữ Trợ giúp