Uz upes krasta Jordānā (On Jordan's bank the Baptist's cry) (William Henry Monk)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
Sibelius.png Sibelius
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2009-12-06)  CPDL #20591:        (Sibelius 3) (Sibelius 5)
Editor: Andris Solims (submitted 2009-12-06).   Score information: A4, 1 page, 120 kB   Copyright: Religious
Edition notes: Melody Jordanis oras praevia from: Musikalisches Handbuch, 1690. Harmonizer: William Henry Monk, 1847.

General Information

Title: Uz upes krasta Jordānā (On Jordan's bank the Baptist's cry)
Tune: Winchester New
Composer: William Henry Monk (harm.)

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SacredHymn

Language: Latvian
Instruments: A cappella

First published:
Description: The Advent chant, used for the 2nd and 3rd Advent Sunday.

External websites:

Original text and translations

Latvian.png Latvian text

1. Uz upes krasta Jordānā-tur Jānis tautu kristīja
un skaļā balsī izkliedza: "Jūs Kungam ceļu līdziniet!"

2. "Ak, mosties, tauta, atgriezies, tavs Kungs ir tuvu, tuvu klāt,
jūs Kungam ceļu līdziniet, par saviem grēkiem gandariet!"

3. Nāk Pestītājs, Viņš otrreiz nāk, Tam savas sirdis atveriet!
Lai Kristu uzņemt iespētu, mums grēku važas jāsarauj.

4. Jo pestīšanu nes mums Kungs-pats Jēzus, Dieva izredzēts.
Mūs Viņa advents atbrīvos un brālībā tad apvienos.

5. Lai slava Tēvam debesīs un Dēlam, tautu Glābējam!
Jel mostieties un sludiniet: "Nāk mīlestībā Svētais Gars."