Večer (Josef Bohuslav Foerster)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-08-23)  CPDL #29943:       
Editor: Jan Pallas (submitted 2013-08-23).   Score information: A4, 3 pages, 90 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Večer
Composer: Josef Bohuslav Foerster

Number of voices: 4vv   Voicing: SATB
Genre: SecularPartsong

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Sad višňový je kolem chaty,
nad stromy chrousti s hudbou svou,
rolnici domů jdou,
zpěv vesele zní za děvčaty
a ku večeří matky zvou.

Večeří všichni kolem chaty,
večeřní hvězdy vzplane třpyt,
rozdává dcera jíst a pít;
matce by plynul z úst proud zlatý,
však slavik nedá promluvit.

Pokladla matka kolem chaty
nejmenší z dětiček svých
a usnula pak vedle nich.
Vše zichlo jen zpěv za děvčaty
a slavíček, ten neutich.