Vindarnes Chor (Nils Peter Möller)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Network.png Web Page
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2004-02-19)  CPDL #06714:  Network.png
Editor: Hans Lundgren (submitted 2004-02-19).   Score information: A4, 1 page, 46 kB   Copyright: Personal
Edition notes:

General Information

Title: Vindarnes Chor (Vindarnas kor)
Composer: Nils Peter Möller

Number of voices: 4vv   Voicing: TTBB
Genre: SecularPartsong

Language: Swedish
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Swedish.png Swedish text

Upp genom luften bort öfver hafven,
Hän öfver jor den i stormande färd!
Morgonens drottning med rosiga stafven,
Vinkar oss ut i sin vaknande verld.

Upp till de brusande böljornas lek!
Upp till de susande lundarnas smek.

Menniskan, djuren, i qvalmiga nästen,
Lyssna med oro till vingarnas dån.
Vi sväfva fria till himmelens fästen,
Komma med budskap igen derifrån.