Zítra (Josef Bohuslav Foerster)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_snd.gif Midi
MusicXML.png MusicXML
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2013-09-12)  CPDL #30121:       
Editor: Jan Pallas (submitted 2013-09-12).   Score information: A4, 4 pages, 101 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: Zítra
Composer: Josef Bohuslav Foerster

Number of voices: 4vv   Voicing: SSAA
Genre: SecularPartsong

Language: Czech
Instruments: A cappella

First published:
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Súsvitem vyhbĕnu do polí,
nezavru za sebou dveří,
všude mi domov
pod širou oblohou,
s vším se znám,
s kvĕty, keři, se s luncem,
ptáky I lesy, tykáme si.
Přes kopec k lesu.

Na stráni zavolám,
ptá si kdes výskne.
Nezemře travka
pod mojí šlépĕjí,
k zemi jen trochu se stiskne.
A až nad horou v ohnivé
síti slunce se vznítí,
co počnu z veliké radosti?

S paprsky slunného jitra
nad krajem stříbrnĕ zroseným,
št’astná a omládlá zítra?
S poticem štĕdrosti, jsoucna a krásy,
co si jen počnu asi?
Údolí jak hudba roz břesku
v růžových parách se valí,
zahoří slunce a ruce rozestru,
na všechny bouře a bouře a žaly
ve slave barev jak na bledou pĕnu
zapomenu.