ABC - Povýšení svatého kříže (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Revision as of 02:58, 3 July 2021 by BarryJ (talk | contribs) (Text replacement - "\{\{Voicing\|(.*)\|(.*)\}\}\<br\> " to "{{Voicing|$1|$2}} ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-17)  CPDL #57072:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-17).   Score information: A4, 1 page, 28 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Arranged by Vojtěch Ulrich. Voicing also for T.

General Information

Title: ABC - Povýšení svatého kříže

Composer: Karel Bříza
Lyricist:

Number of voices: 1v   Voicings: S or T
Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974
Description: 

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Nezapomínejte na Boží skutky!
 Slyš, můj lide, mé naučení,
- nastav uši k slovům mých úst!
-Otevřu k průpovědi svá ústa,
- vyložím tajemné události z pradávných dob.
Odp.
 Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho,
- obraceli se a sháněli se po Bohu.
- Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou,
- že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem.
Odp.
 Lísali se k němu ústy,
- ale svým jazykem mu lhali,
- neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné
- a nebyli věrni jeho smlouvě.
Odp.
 On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je,
- často potlačoval svůj hněv
- a nedal zcela vzplát své nevoli.
Odp.