ABC - Zvěstování Páně (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-02-17)  CPDL #57082:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-02-17).   Score information: A4, 1 page, 23 kB   Copyright: CPDL
Edition notes: Voicing also for T.

General Information

Title: ABC - Zvěstování Páně
Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicing: S

Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974

Description:

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Hle, přicházím, Pane, abych plnil tvou vůli.
 V obětních darech si nelibuješ,
- zato jsi mi otevřel uši.
- Celopaly a smírné oběti nežádáš,
- tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím.
Odp.
 Ve svitku knihy je o mně psáno.
- Rád splním tvou vůli, můj Bože,
- tvůj zákon je v mém nitru."
Odp.
 Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění,
- svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!
Odp.
 Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost,
- o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil,
- nezatajil jsem tvou lásku
- a tvou věrnost před velkým shromážděním.
Odp.