A - 7. neděle velikonoční (Karel Bříza)

From ChoralWiki
Revision as of 22:17, 12 November 2020 by Claude T (talk | contribs) (Text replacement - " " to " ")
Jump to navigation Jump to search

Music files

L E G E N D Disclaimer How to download
ICON SOURCE
Icon_pdf.gif Pdf
Icon_mp3.gif Mp3
File details.gif File details
Question.gif Help
  • (Posted 2020-03-06)  CPDL #57390:     
Editor: Vojtěch Ulrich (submitted 2020-03-06).   Score information: A4, 1 page, 22 kB   Copyright: CPDL
Edition notes:

General Information

Title: A - 7. neděle velikonoční

Composer: Karel Bříza
Arranger: Vojtěch Ulrich

Number of voices: 1v   Voicings: S or T

Genre: SacredResponsory

Language: Czech
Instruments: Organ

First published: 1974

Description:

External websites:

Original text and translations

Czech.png Czech text

Odp.: Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!
 Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál?
- Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl?
Odp.
 Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím:
- abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života,
- abych požíval Hospodinovy něhy
- a patřil na jeho chrám.
Odp.
 Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám,
- smiluj se nade mnou, vyslyš mě!
- Mé srdce k tobě mluví,
- má tvář tě hledá.
Odp.